Desiree Paula Maria is een auteur, spreker en specialist op het gebied van akasha-archieven die samenwerkt met de goddelijke geest en een team van spirituele gidsen, aartsengelen en wezens van licht om u te helpen bij het verkrijgen van duidelijkheid, aangezien ze ook een gecertificeerde genezer is in het kwantumveld waar alle antwoorden op uw vragen wonen.Door met Desiree samen te werken, kunt u uw dromen sneller dan ooit mogelijk realiseren.


Desiree Paula Maria is an Author, Speaker and Akashic Records Specialist who works with Divine Spirit and a Team of Spirit Guides, Archangels and Beings of Light to assist you in receiving clarity as she is also a certified Healer in the Quantum Field where all the answers to your questions reside. Working with Desiree will allow you to accelerate your dreams into reality faster than ever possible before. To book your Free Dream Discovery session and find out how every area of your life can improve session you can contact her,
click on the link below:

EMAIL DESIREE